Curriculum Vitae - Dumitru Moldovan

1.Date personale

Nume: MOLDOVAN, Dumitru
Adresa: Tîrgu Mureş, str. Sântana 11 A
Telefon: serviciu: 0265 215 133/251, mobil: 0742 121 885
Starea civilă: căsătorit
Data şi locul naşterii: 26 octombrie 1953, Tîrgu Mureş
Limbi străine cunoscute: maghiară (vorbit, citit, scris), engleză (citit, vorbit, scris), franceză (citit, scris, vorbit)

2.Studii

Studii gimnaziale şi liceale
Liceul ”Bolyai Farkas” Tîrgu Mureş (1964-1972)

Studii universitare
UMF Tîrgu Mureş (1972-1978), absolvită cu titlul de Doctor-medic

Studii doctorale
UMF Tîrgu Mureş (1995-1999), titlul de Doctor în Medicină, specializarea Medicină Internă

3. Experienţă profesională

Oficiul Farmaceutic Tîrgu Mureş (1977-1978), student intern
Oficiul Farmaceutic Tîrgu Mureş (1978-1980), medic intern
Dispensar Medical Stroieşti, judeţul Vîlcea (1980-1981), medic medicină generală
UMF Tîrgu Mureş (1981-2001), asistent universitar la disciplina de Medicină Internă
UMF Tîrgu Mureş (2001 – în prezent), şef lucrări la disciplina de Medicină Internă
şef compartiment de alergologie-imunologie (din 1996- şi în present)
Medic principal de specialitatea medicină internă (1985)
Medic principal de specialitatea alergologie (1990)
Medic primar de specialitatea medicină internă (1992)
Medic primar de specialitatea alergologie (1996)

Participări la cursuri de perfecţionare postuniversitară, de formare medicală

Curs postuniversitar în alergologie la IMF Bucureşti (1989)
Bursă de studii la Academisch Ziekenhuis Groningen, Olanda (1992-1993)
Bursă Tempus la Academisch Ziekenhuis Groningen, Olanda (1995)
Bursă de studii la Cleveland Clinic Foundation, SUA (1995)
Stagiu de perfecţionare la Allergy Medical Clinic şi Allergy Research Foundation, Los Angeles, SUA (1997)
Curs ”Basic competence in GCP” (Goodwill Research, Budapesta, 2002)
Curs de perfecţionare organizat de Societatea Maghiară de Alergologie şi Imunologie Clinică (2004)
4th Course on HAE Network Project (Budapesta, 2006)

4. Activitate didactică

Asistent universitar în perioada februarie 1981-februarie 2001 la UMF Tîrgu Mureş, disciplina Medicină Internă
Conferenţiar universitar 2009 la UMF Tîrgu Mureş, disciplina Medicină Internă
Curs de medicină internă pentru studenţii de an 3 facultatea de medicină dentară
Curs de alergologie (disciplină opţională) în limbile română şi maghiară pentru studenţii de anul 4
1/2 din cursul de medicină internă pentru studenţi de an 5, limba de predare maghiară
Stagiu practic de medicină internă cu studenţi de an 5
Coordonator al rezidenţilor de alergologie-imunologie în calitate de şef al compartimentului de alergologie şi imunologie, din anul 1996
Coordonator de cursuri de Educaţie Medicală Continuă organizate de Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş şi UMF Tîrgu Mureş (2003-2005)
Coordonator al cursului postuniversitar cu participare internaţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, UMF Tîrgu Mureş, 8-12 octombrie 2007
Coordonator al cursului interuniversitar cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria intitulat: Proceedings in Internal Medicine, UMF Tîrgu Mureş, 26 februarie 2009

5. Activitate de cercetare

Director de proiect al unui grant – workshop explorator – februarie 2008, buget de 26.145 RON, finanţat de CNCSIS, obţinut prin concurs naţional în numele UMF Tîrgu Mureş
Investigator principal în 7 studii multicentrice fără implicarea UMF Tîrgu Mureş, dintre care 6 în ultimii 5 ani

6. Activitatea/contribuţia ştiinţifică

Cărţi publicate
5 cărţi ştiinţifice publicate ca prim-autor, dintre care 2 în ultimii 5 ani, una în editură recunoscută de CNCSIS

Volume colective
un capitol ca prim-autor într-un volum colectiv (2009)

Lucrări publicate in extenso
prim-autor al unei lucrări indexată ISI (lucrare publicată într-o revistă cotată CNCSIS A), co-autor la o lucrare cotată ISI, prim-autor a 5 lucrări in reviste cotate CNCSIS C, co-autor a 5 lucrări în reviste cotate CNCSIS C în ultimii 5 ani

Lucrări publicate în rezumat la manifestări ştiinţifice internaţionale
- 11 (6 prim-autor, 5 co-autor), dintre care 2 rezumate la manifestări ştiinţifice internaţionale publicate în reviste cotate ISI (co-autor)

Lucrări publicate la manifestări naţionale
- 15 (14 prim-autor, 1 co-autor)

Lucrări comunicate (fără rezumat)
- 5 (4 prim-autor, 1 co-autor)

Susţinerea de conferinţe la manifestări ştiinţifice naţionale/ internaţionale ca lector invitat

Lector invitat ca bursier Erasmus la Universitatea Semmelweis din Budapesta (Ungaria) Clinica Medicală 3, Centrul de angioedem Ereditar, în perioada 31 mai-6 iunie 2007

7. Alte realizări

Premii şi distincţii acordate de instituţii ştiinţifice

Premiu de excelenţă la Gala Premiilor de Excelenţă Medic.ro Ediţia a III-a, 2007, Bucureşti, specialitatea Alergologie pentru rezultate profesionale deosebite în înfiinţarea, organizarea şi dezvoltarea Reţelei Române de Angioedem Ereditar
Diplomă de Onoare din partea Fundaţiei pentru dezvoltarea Alergologiei şi Imunologiei Clinice în România ”Prof.Dr. Ervant Seropian” pentru fondarea şi dezvoltarea Reţelei Române de Angioedem Ereditar (2007)

Citarea în lucrări în sistem ISI

8 citaţii ISI Web of Science

Apartenenţa la societăţi profesionale şi ştiinţifice naţionale/ internaţionale

Membru în Comisia de Alergologie şi Imunologie Clinică a Ministerului Sănătăţii şi Familiei (2002-2005)
Membru al Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (1996-prezent)
Membru al Societăţii Ungare de Imunologie (2008-2009)
Membru al Societăţii Ungare de Pneumologie (2009)
Specialist voluntar al Asociaţiei Prader Willi din România (2007-prezent)
Membru al Comitetului Interdisciplinar de Boli Rare al alianţei Naţionale de Boli Rare din România (2008-prezent)
Membru al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie Clinică (2006, 2008)

Membru în colegii de redacţie a unor reviste de specialitate

Membru al colectivului de redacţie al Revistei Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (2004-prezent)

Coordonarea unor structuri profesionale sau ştiinţifice

Membru fondator al Fundaţiei Astmasan (1997) şi al Fundaţiei Reţeaua Română de Angioedem Ereditar (2006)
Trezorier al Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (2006-prezent)

Organizator de manifestări ştiinţifice

Preşedinte al Comitetului local de organizare a două Conferinţe Naţionale ale Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (1996 şi 2001)
Preşedinte al Comitetului local de Organizare al Primului Congres Naţional a Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (2007)

Ultima actualizare: 15.10.2009